04/2015. (III.03.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta Spiriev Attila előterjesztését a 2015. év első negyedévi Gerevich Aladár Sportösztöndíj elosztására tett javaslatát.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.