04/2016. (II.02.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2016. évi Küldöttgyűlés időpontjára (2016. május 21. 9:00 óra) és helyszínére (Testnevelési Egyetem Főépület, Díszterem) tett javaslatot.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.