10/2013-sz. (2013.02.14.) határozat:

Az MASZ elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, a küldöttgyűlés napirendi pontjait:

I. Beszámolók

a. Elnökségi beszámoló:

- az éves szakmai munkájáról;

- a számviteli törvény szerinti pénzügyi és közhasznúsági tevékenységről;

- a következő év szakmai és pénzügyi tervéről;

b. az Ellenőrző testület beszámolója,

II. Tisztújítás;

III. Alapszabályt módosító javaslatok;

IV. Egyéb javaslatok

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.