10/2013-sz. (2013.02.14.) határozat:

Az MASZ elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, a küldöttgyűlés napirendi pontjait:I. Beszámolóka. Elnökségi beszámoló:- az éves szakmai munkájáról;- a számviteli törvény szerinti pénzügyi és közhasznúsági tevékenységről;- a következő év szakmai és pénzügyi tervéről;b. az Ellenőrző testület beszámolója,II. Tisztújítás;III. Alapszabályt módosító javaslatok;IV. Egyéb javaslatok

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.