10/2014. (III.24.) határozat:

Az elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gazdálkodási Szabályzat 1.2.3 és 1.2.4. pontja alapján, hogy a 2013. Évi kiadási és bevételi főösszegeket, arra tekintettel, hogy azok több mint 10%-al meghaladják a tervezettet, a végleges számok szerint módosítja.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2021 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.