10/2015 (III.13.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a MASZ 2015. évi Küldöttgyűlésének napirendjére vonatkozó javaslatot.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.