11/2011. (04.13.) sz. határozat

Az Elnökség 9 igen, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a küldöttgyűlésnek  a 2010. évi Pénzügyi beszámolót.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.