11/2014. (III.24.) határozat:

Az elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a MASZ 2013. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi és számviteli beszámolóját.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.