13/2016. (II.23.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a MOB műhelytámogatásának 2016. évi elosztására vonatkozó javaslatot az előzetesen elhangzottak, és az ismertetett melléklet alapján.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.