13/2017 (II.28.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Sport XXI Program műhelytámogatások 2017. évi felosztását.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.