14/2012. (01.25.) sz. határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség Elnöksége egyhangúan (8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással) felhatalmazta a MASZ jogi képviselőjét, hogy 2012. február 15-re dolgozza át a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát a megváltozott alaptörvények értelmében, ill. a MASZ Elnökségének irányelvei alapján.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.