16/2016. (II.23.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gerevich Aladár Sportösztöndíj elosztására vonatkozó javaslatot 2016. január-február valamint március-június hónapjaira az előzetesen elhangzottak, és az ismertetett melléklet alapján.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2021 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.