19/2015. (V.14.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a MASZ 2015. évi rendes Küldöttgyűlése elé terjesztendő, a MASZ 2014. évi működéséről szóló elnöki beszámolót, a MASZ 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi és számviteli beszámolóját, a MASZ 2014. gazdálkodására vonatkozó könyvvizsgálói jelentést valamint a MASZ 2015. évi költségvetését.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.