2006/12. (2006.04.05.) sz. határozat

Az Elnökség a 2005. évi mérleget, a közhasznúsági jelentést és a könyvvizsgálói jelentést elfogadja, és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.