2007/33. (2007.05.02.) sz. határozat

Az Elnökség a 2006. évi mérleget, a közhasznúsági jelentést és a könyvvizsgálói jelentést, és a 2007. évi Pénzügyi tervet elfogadja, és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.