2008/14. (2008.05.06.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag (9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) elfogadta a 2008. évi költségvetés tervezetét és azt a májusi Küldöttgyűlés elé terjeszti.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.