2008/15. (2008.05.06.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag (9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) Adamik Zoltánt jelölte a májusi Küldöttgyűlés levezető Elnökének. Ugyanilyen arányban elfogadta az előzetes napirendi pontokat, valamint a kitüntetésre felterjesztettek listáját.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.