2008/17. (2008.05.06.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag (9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) megszavazta a Vidék Bizottság létrehozását, melynek fő feladata a különböző régiók atlétikai életének és versenyrendszerének az összehangolása.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.