2008/33. (2008.12.10.) sz. határozat

Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Provice Kft. által készített MAST 2012 és MAST 2020 Stratégia Terveket, valamint a hozzájuk kapcsolódó Munkabizottságokat.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.