2009/01. (2009.02.04) sz. határozat

Az Elnökség egyhangú szavazat alapján (8-0-0) úgy döntött, hogy Dr. Nagy Sándort kéri fel a 2009. április 25.-re meghirdetett rendes éves, és egyben tisztújító közgyűlés Jelölő Bizottságának elnöki posztjára. A háromtagú bizottságba Horváth Vilmost és Jakab Istvánt kérte fel az Elnökség.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2021 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.