2009/10. (2009.03.04) sz. határozat

Az Elnökség egyhangú szavazat alapján (8-0-0) elfogadta Kasnyik János beszámolóját a 2008. évi pénzügyi mérlegről, a közhasznúsági jelentést és a könyvvizsgáló beszámolóját és ezeket az áprilisi tisztújító küldöttgyűlés elé terjeszti.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.