2009/14. (2009.04.08) sz. határozat

Az Elnökség egyhangú szavazat alapján (8-0-0) elfogadta az Alapszabály módosítási javaslatot és azt az áprilisi tisztújító küldöttgyűlés elé terjeszti. Javasolja Tölg-Molnár László személyét mint levezető Elnök. Mandátumvizsgálónak dr. Várkonyi Istvánt, Sátor Lászlót és Herczeg Ferencet javasolja, szavazatszámlálónak Kámán Ferencet, Salamon Zoltánt és Ecseki Tibort javasolja.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.