22/2013-sz. (2013.03.12.) határozat:

A MASZ elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta Kasnyik János felügyelőbiztos alábbi előterjesztését a Pest Megyei Atlétikai Szövetséggel kapcsolatban:

Az Elnökség egyetért azzal, hogy a felügyelőbiztos a PASZ Alapszabály 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján, mint a PASZ jogköreit, így az a PASZ elnökség jogköreit is gyakorló személy összehívja a PASZ rendkívüli közgyűlését. Az ok az, hogy a PASZ törvényes működését 2011. eleje óta nem sikerült teljeskörűen helyreállítani, a cél pedig értelemszerűen a törvényes működés helyreállításának megkísérlése.

Az Elnökség felkéri a felügyelőbiztost, hogy készítse elő a PASZ rendkívüli közgyűlése elé terjesztendő következő anyagokat, azokat csatolja a PASZ tagjainak küldendő meghívóhoz:

- 2010., 2011. és 2012. évekre vonatkozó beszámolók tervezete,

- A PASZ Alapszabályának tervezett módosítása.

Az Elnökség jelen határozatában is kijelenti, hogy kiemelten kezeli és kiemelt figyelemmel kíséri a PASZ törvényes működése helyreállításának az ügyét tekintettel arra, hogy saját területi szervezeti egységéről van szó, így a törvényes működés ellenőrzése, fenntartása elemi érdeke.

Az Elnökség jelen határozatában felkéri, bátorítja a PASZ tagjainak képviselőit, a tagok tagjait, közreműködőit, hogy az összehívandó rendkívüli közgyűlésre jelöltessék magukat a betöltendő tisztségek valamelyikére. E körben az Elnökség kifejezetten kijelenti, hogy a PASZ korábban keletkezett tartozásaiért a most megválasztandó tisztségviselők ezen tisztségeikre tekintettel természetesen semmilyen módon nem felelnek, ideértve többek között az anyagi és a szakmai felelősséget.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.