24/2013-sz. (2013.03.12.) határozat:

A MASZ elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következőkről döntött:

Az elnökség felhatalmazza az alapszabály módosító-javaslatainak kidolgozására kijelölt munkacsoportot, hogy részletesen dolgozza ki a MASZ szerkezeti átalakítására vonatkozó javaslatokat.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.