25./2012-sz. (06.20.) sz. határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség 6 igen, 4 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta Gyulai Miklós elnök javaslatát, miszerint a 117. Atlétikai Magyar Bajnokság (2012. 06.16-17., Szekszárd) férfi 1500 méteres síkfutás időfutamában történt szabálytalan versenyzés miatt, a versenybíróság elnökének határozatát a versenyszám újrafutását elrendelő részében megváltoztatja, az „újrafutást” mellőzi. A versenybíróság elnökének határozatát a versenyeredményt megsemmisítő részében hatályában fenntartja.Az Elnökségi határozat értelmében a 2012-es évben szabadtéri magyar bajnoki cím és bajnoki helyezés férfi 1500m síkfutásban nem kerül kihirdetésre. 

Indokolás:A Magyar Atlétikai Szövetség hatályos versenyszabályzata és versenyrendezési útmutatója IX. fejezet 3. pontja rendelkezik a versenyt irányító,versenybírósági elnöke működéséről.Ennek e) pontja tartalmazza, hogy ha valamely versenyző szabálysértése befolyásolja ellenfeleinek eredményét, (a versenybíróság elnöke) új versenyt rendelhet el, amelyben csak a véleménye szerint jogosult versenyzők vehetnek részt.A hivatkozott rendelkezés második tagmondata értelmében az „új versenyben” csak azok vehetnek részt, akik versenybíróság elnöke véleménye szerint jogosultak a részvételre. A versenybíróság elnöke az újrafutást elrendelő határozatában nem jelölte meg, hogy véleménye szerint ki jogosult az új versenyben részt venni, csak arra kérte fel az Elnökséget, hogy új időpontot jelöljön ki és a rajtlistán szereplő 16 versenyzőt értesítse az újrafutás időpontjáról. Az Elnökség véleménye szerint a hivatkozott szabály célja egyértelműen az, hogy az újrafutásban a szabályokat megsértő, vagy a szabálysértésről tudó versenyzők már ne állhassanak rajthoz. Az Elnökség az üggyel kapcsolatban beszerzett információk alapján megállapította, hogy a rajtlistán szereplő versenyzők közül többen tudtak arról, hogy szabálytalan versenyzésre fog sor kerülni, ugyanakkor a teljes személyi kör pontos meghatározása meghaladta a szövetség jogköreit és lehetőségeit. Ebben a helyzetben az egyetlen igazságos döntés a versenyeredmény megsemmisítése és az újrafutás mellőzése lehetett. Az Elnökség átérzi a vétlen versenyzők helyzetét, ugyanakkor leszögezi, hogy a kialakult helyzetért a szabály „megsértője”, illetve azok, akik tevékenységéről tudtak a felelősek.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2021 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.