28/2017 (IV.06.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége a hatályos Polgári törvénykönyvben foglaltakra tekintettel, 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Atlétikai Szövetség 2017. évi küldöttgyűlésének helyszínére és időpontjára vonatkozó 14/2017. (II.28.) számú határozat módosítására tett javaslatot.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2021 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.