3/2012. (01.25.) sz. határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség Elnöksége egyhangúan (8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással) elfogadta a Gazdálkodási Szabályzat alábbi módosítását:

I. A gazdálkodás rendje5. A MASZ pénzügyeinek napi szintű operatív ellátását, gazdálkodását a Pénzügyi asszisztens intézi az Igazgató közvetlen felügyeletével. Az Igazgató köteles havonta kétszer dokumentáltan ellenőrizni a pénzügyi asszisztens által végzett munkát. A Pénzügyi asszisztens a munkajogi szabályok és a kezelésébe adott, illetve megőrzésre átvett pénzösszegek tekintetében teljes felelősségével kezeli a rendelkezésre álló pénzeszközöket. a vonatkozó külső és belső szabályozók értelmében.III.A gazdálkodás szervezeti rendje3. A Pénzügyi asszisztens  a) A MASZ főfoglalkozású alkalmazottja, vagy megbízottja.  b) A munkáltatói jogokat vele szemben a Főtitkár gyakorolja.  c) A MASZ gazdálkodását az Igazgató irányítása szerint intézi.  d) Az Elnökség által adott szempontok alapján az Igazgatóval közösen elkészíti a MASZ éves költségvetését és pénzügyi beszámolóját, melyet az Elnökség elé terjeszt jóváhagyásra, felel annak végrehajtásáért.  e) Gondoskodik a tagdíj kiszámlázásáról  f) Elkészíti az éves költségvetési beszámolót. Köteles együttműködni az Ellenőrző Testülettel.  g) Számfejti és kezeli a pénztárat, végzi a számlázást és a pénzügyi átutalásokat  h) Vezeti az analitikai (készlet, vevő, szállító) nyilvántartásokati) Közvetlen kapcsolatot tart a könyvelő céggel  j) Pályázati elszámolások elkészítése.Felelősségét és a rá vonatkozó határidőket a munkaköri leírása tartalmazza.4. A MASZ könyvelését és az állami költségvetéssel kapcsolatos folyamatos tevékenységet a 224/2000. Kormányrendelet a 18.§ (I) alapján törvényesen bejegyzett, mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező, MASZ által megbízott könyvelő céggel köteles végeztetni, megállapodás alapján, a bizonylatok átadásának módját, határidejét, valamint a könyvelő cég munkavégzésére vonatkozó határidőket a megkötött szerződésnek kell tartalmaznia.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.