40/2013-sz. (04.19.) határozat:

6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az elnökség az SZMSZ 8.§ (3) foglalt jogkörénél fogva a 2013. évi rendes, tisztújító küldöttgyűlésen résztvevő küldöttek részvételi jogosultságát ellenőrző mandátumvizsgáló bizottság összetételét az alábbiak szerint állapítja meg:

Bizottság elnöke: Dr. Farkas Attila

Bizottsági tag: Ziegner Károly

Bizottsági tag: Gál László

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.