40/2015. (IX.15.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége egyhangúlag 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta Spiriev Attila előterjesztését és javaslatát a 2015. év negyedik negyedévre vonatkozó Gerevich Aladár Sportösztöndíj elosztására.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.