41/2013-sz. (04.19.) határozat:

6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az elnökség arról döntött, hogy a 2013. május 4-én megrendezésre kerülő küldöttgyűlésen a mandátumvizsgáló bizottság kizárólag akkor állapíthatja meg a küldött képviseleti jogosultságát, ha az alapszabály 14/A.§ (3)-(6) bekezdéseiben szereplő feltételeknek megfelel, és ezt a küldöttgyűlés helyszínén a mandátumvizsgáló bizottságnak igazolja.· A képviseleti jogosultságot igazoló okiratokat (kivonat, meghatalmazás) eredeti példányban, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati, a kivonatot közokirati formában a mandátumvizsgáló bizottság részére átadja.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.