4/2011. (02.06.) sz. határozat

Az Elnökség 7 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta a 2011. évi Gerevich Aladár Sportösztöndíjra szóló elosztási javaslatot.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.