4/2014. (III.04.) határozat:

Az elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gerevich Sportösztöndíj 2014. I. Félévi elosztási javaslatát.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.