45/2017 (V.23.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a MASZ 2017. május 27-én tartandó Küldöttgyűlése az „Egyebek” napirendi pont keretében - a MASZ Alapszabály 16. § (1) bekezdés g) pontja értelmében - megtárgyalja a MASZ Versenyszervező Kft. létrehozására vonatkozó javaslatot.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.