45A/2015. (XI.10.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 4 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Eperjesi Lászlót választotta meg 2015. év edzőjének.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.