49/2013-sz. (05.21.) határozat:

7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az elnökség jelen határozattal az alábbiak szerint módosítja a MASZ Gazdálkodási Szabályzatát:

Az I. fejezet 4.,5.;

A II. fejezet 1.;

A III. fejezet 1.; 2. a),c),d); 3. c),d);

A VI. fejezet 1.,2.,

A VII. fejezet 4.;

A IX. fejezet I. alfejezet 1.,2.; III. alfejezet 1.,4.; IV. alfejezet 1.;

pontjaiban az Igazgató kifejezés törlésre kerül, ezekben az ügyekben kizárólag a Főtitkár jár el.

A fentiekkel szoros összefüggésben:

- a III. fejezet 2. c) pontja az alábbiak szerint változik: az eddigi szöveg az „utalványozásra a Főtitkár jogosult, tartós akadályoztatása esetén az általa megbízott tisztségviselője helyettesítheti.”szövegre módosul,

- V. fejezet 2. pontban a „munkáltatói jogkör gyakorlója és az Igazgató” szövegrész törlendő, helyette „Főtitkár” szerepel, illetve ugyanitt a „rendelkeznek” szövegrész törlendő, helyette „rendelkezik” kifejezés szerepel,

- VI. fejezet 2. pontból a „Az igazgató elszámolásait a Főtitkár engedélyezi és utalványozza” szövegrész törlendő.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.