49/2015. (XII.02.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Atlétikai Szövetség által indított „Atlétikai felszerelések beszerzése a Magyar Atlétikai Szövetség részére szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bírálatára vonatkozó, a közbeszerzési eljárásban létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát az előzetesen elhangozottak, és az ismertetett előterjesztés alapján. Egyúttal felhatalmazta a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetését engedélyezze, és a vonatkozó eszközbeszerzési szerződést a győztes ajánlattevővel aláírja.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.