49/2016. (IX.20.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gerevich Aladár Sportösztöndíj 2016. évi IV. negyedéves elosztására vonatkozó javaslatot.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.