53/2016. (IX.20.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Európai Atlétikai Szövetség „Member Federation Award“ kitüntetésére történő előterjesztésre tett javaslatot.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.