61/2013-sz. (06.13.) határozat:

6 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett az elnökség elfogadta a Gerevich Sportösztöndíj 2013. év III. negyedévi elsoztására beterjesztett javaslatot.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.