63/2016. (XI.15.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a MASZ tisztújító küldöttgyűlés időpontjára és helyszínére tett javaslatot.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.