69/2013-sz. (07.08.) határozat:

6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az elnökség felhatalmazta Gyulai Miklós elnököt, hogy a Kormány, a Magyar Olimpiai Bizottság és a MASZ között 2013. július 9. napján megkötendő – egyes sportágfejlesztési stratégiai kérdésekről szóló – háromoldalú megállapodást aláírja, ezzel egyidejűleg az elnökség jóváhagyta a háromoldalú megállapodáshoz csatolt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága részére benyújtott MASZ sportágfejlesztési koncepciójának összefoglalóját.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.