7/2012. (01.25.) sz. határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség Elnöksége egyhangúan (8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással) felfüggesztette Szalay Sándort a MASZ Versenybíró Bizottságának elnöki pozíciójából, illetve minden más olyan pozíciójából melyben a Magyar Atlétikai Szövetséget képviseli. Az Elnökség egyben megbízza Gál Lászlót, hogy a következő Elnökségi ülésig lássa el a Versenybíró Bizottság elnöki feladatait és felkéri Klenóczky Bea MASZ igazgatót, hogy dolgozzon ki és terjesszen elő egy javaslatot a pozíció betöltésére.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.