9/2014. (III.24.) határozat:

Az elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbiak szerint elfogadta, a MASZ 2014. évi Küldöttgyűlésének napirendjére tett javaslatot:

 

A MASZ 2014. évi Küldöttgyűlésének napirendje:

1. Kitüntetések átadása

2. Elnökségi beszámolók

- az éves munkáról

- a MASZ 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi és számviteli beszámolójáról

- a MASZ 2014. évi költségvetéséről és szakmai tervéről

3. A MASZ UEllenőrző Testületének beszámolója

4. Könyvvizsgálói jelentés

5. Egyéb javaslatok.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.