Kölyök Alétika – iskolától az egyesületig

Gondolatok  a TE Atlétika Tanszék témához írt, mellékelt tanulmányához

A Testnevelési Egyetem Atlétika Tanszékének legújabb tanulmányában a szülők attitűdjének hatását vizsgálja a gyermekek sportolási szokásaira a Kölyök Atlétika lencséjén keresztül. Az egyetem fő szervezőként bonyolította le a KA iskolai szakaszát, melyben szövetségünk a szakmai monitoring feladatot látta el.

A cikkből kiolvasható, hogy igen pozitív a szülők viszonyulása az új szemléletű programhoz, valamint a gyerekek érdeklődését is tereli a sportág irányába. A Kölyök Atlétika mozgásanyag és módszertana nagyon pozitív hatással van az iskolai  környezetben is.   Azonban az is látható, hogy önmagában a tanórákban való megjelenés még nem egyértelműen növeli a szakosztályi vagy egyesületi színtéren való megjelenést. Különösen ott, ahol már hagyományosan jól működő sportágak gyökeret vertek.

 A MASZ nem véletlenül látta szükségesnek az iskolai színtérre épülő egyesületi KA program elindítását az előző évben. Ennek elsődleges eleme, hogy az egyesületeink által javasolt iskolák és az azon belül dolgozó személyek közvetlenül legyenek  érdekeltek a szakosztályi, egyesületi munkába való bekapcsolódásban Ennek két pillére a foglalkozások vezetésének lehetőség szerinti támogatása, valamint az egyesületeken keresztül történt eszközcsomag kihelyezés, mely az atlétikai versenyszámokra történő közvetlen felkészülést is segíti.  A tanulmány megerősíti, hogy szükséges a minél stabilabb lábakon álló hídépítés az iskolai és egyesületi színtér között.(SchG)

A rendszeres testnevelés és a Kölyök Atlétika hatásai szülői szemüvegen keresztül címmel, a Testnevelési Egyetem Atlétika Tanszéke/Janiga Lilla, dr. Vágó Béla, Turcsik Katalin, Szalma László  által készített tanulmány a mellékletben olvasható.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2021 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.