Sportágfejlesztési támogatások

Felhívjuk a Műhelytámogatásban részesülő egyesületek figyelmét, hogy a dokumentumokat, segédleteket figyelmesen olvassák végig a kitöltés előtt, mert az előző évihez képest változások történtek! Hibásan kitöltött, vagy régi nyomtatványok felhasználásával készült anyagokat nem áll módunkban befogadni.
 

2018. évi műhelytámogatás (KSF és Sport XXI) - Tájékoztató levél - FRISSÍTETT Értesítés 2018. július 8-án publikált tájékoztató levél a 2018. évi KSF és Sport XXI műhelytámogatásokkal kapcsolatosan. (A változások piros színnel kerültek kiemelésre)
2018. évi műhelytámogatás (KSF és Sport XXI) - Hozzájáruló nyilatkozat elszámolásához Nyilatkozat A Támogatási szerződés 6.2.f (KSF) illetve 6.2.g. (Sport XXI.) pontjában meghatározott hozzájárulás megadásához használandó nyilatkozat mintája, melynek benyújtása elengedhetetlen a bér illetve bérjellegű juttatásban részesülők részéről.
2018. évi műhelytámogatás (KSF) - Támogatási összegek Értesítés A MASZ elnökségének 20/2018 (III.21.) számú határozata értelmében a 2018. évben Sportágfejlesztési műhelytámogatásra javasolt egyesületek listája.
2018. évi műhelytámogatás (Sport XXI) - Támogatási összegek Értesítés A MASZ elnökségének 21/2018 (III.21.) számú határozata értelmében a 2018. évben Sport XXI program műhelytámogatásra javasolt egyesületek listája.
2018. évi műhelytámogatás (Sport XXI) - Sportolói adatlap Nyomtatvány Az elszámolással egy időben benyújtandó összesítő táblázat a sportszervezethez leigazolt sportolókról.
2018. évi műhelytámogatás (Sport XXI) - Banki felhatalmazó levél Nyomtatvány Banki felhatalmazó levél a Sport XXI. program műhelytámogatáshoz
2018. évi műhelytámogatás (KSF) - Banki felhatalmazó levél Nyomtatvány Banki felhatalmazó levél a Sportágfejlesztési műhelytámogatáshoz
2018. évi műhelytámogatás (KSF és Sport XXI) - Számlaösszesítő elszámoláshoz Nyomtatvány A 2018. évi támogatások elszámolása során használandó nyomtatvány.
2018. évi műhelytámogatás (KSF és Sport XXI) - Költségterv nyomtatvány Nyomtatvány Nyomtatvány a szakmai terv alapján készített költségterv benyújtásához.
2018. évi műhelytámogatás (KSF és Sport XXI) - Elszámolási segédlet Segédlet Segédlet a műhelytámogatás felhasználásának elszámolásához
2018. évi műhelytámogatás (KSF és Sport XXI) - Egyedi támogatás igenylőjének összeférhetetlenségi nyilatkozata Nyilatkozat A kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt korlátozás alá;
2018. évi műhelytámogatás (KSF és Sport XXI) - De minimis nyilatkozat Nyomtatvány Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásról
2018. évi műhelytámogatás (KSF és Sport XXI) - Nyilatkozatok - kitöltési útmutató Segédlet Segédlet a támogatás igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltéséhez.
2018. évi műhelytámogatás (KSF és Sport XXI) - Nyilatkozatok Nyilatkozat Nyilatkozat támogatás igénybevételéhez. FONTOS! A nyilatkozatot a sportszervezetre vonatkozóan kell kitölteni és a 27. pontban a nyilatkozó sportszervezet összes bankszámlaszáma feltüntetendő! A kitöltés megkönnyítése érdekében olvassák el a nyilatkozat kitöltési segédletét.
2018. évi műhelytámogatás (KSF) - Benchmark rendszer Segédlet Tájékoztató az állami sport célú támogatások felhasználása során irányadó bechmark rendszerről.
Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.