Sport XXI támogatás

Felhívjuk a támogatásban részesülő egyesületek figyelmét, hogy a dokumentumokat, segédleteket figyelmesen olvassák végig a kitöltés előtt! Hibásan kitöltött, vagy régi nyomtatványok felhasználásával készült anyagokat nem áll módunkban befogadni.

 

Sportolói adatlap Segédlet
Tájékoztató levél - 2019. évi Sport XXI támogatás Információ Tájékoztató levél a 2019. évi Sport XXI támogatásokkal kapcsolatosan.
Támogatási keretek - 2019. évi Sport XXI támogatás Információ A MASZ elnökségének 31/2019 (III.27.) számú határozata értelmében a 2019. évben Sport XXI támogatásra javasolt egyesületek listája.
Költségterv nyomtatvány - 2019. évi Sport XXI támogatás Nyomtatvány Nyomtatvány a szakmai terv alapján készített költségterv benyújtásához.
Elszámolási segédlet - 2019. évi Sport XXI támogatás Segédlet Segédlet a Sport XXI támogatás felhasználásának elszámolásához.
Nyilatkozatok - 2019.évi Sport XXI támogatás Nyilatkozat Nyilatkozat támogatás igénybevételéhez. FONTOS! A nyilatkozatot a sportszervezetre vonatkozóan kell kitölteni és a 27. pontban a nyilatkozó sportszervezet összes bankszámlaszáma feltüntetendő! A kitöltés megkönnyítése érdekében olvassák el a nyilatkozat kitöltési segédletét.
Kitöltési útmutató a nyilatkozatokhoz - 2019. évi Sport XXI támogatás Segédlet Segédlet a támogatás igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltéséhez.
Összeférhetetlenségi részletező - 2019. évi Sport XXI támogatás Nyilatkozat A kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt korlátozás alá.
De minimis nyilatkozat - 2019. évi Sport XXI támogatás Nyilatkozat Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásról.
Hozzájáruló nyilatkozat - 2019. évi Sport XXI támogatás Nyilatkozat A Támogatási szerződés 6.2 pontjában meghatározott hozzájárulás megadásához használandó nyilatkozat mintája, melynek benyújtása elengedhetetlen a bér illetve bérjellegű juttatásban részesülők részéről. (GDPR)
Banki felhatalmazó levél - 2019. évi Sport XXI támogatás Nyilatkozat Banki felhatalmazó levél a Sport XXI támogatáshoz.
Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.