Sport XXI támogatás

Felhívjuk a támogatásban részesülő egyesületek figyelmét, hogy a dokumentumokat, segédleteket figyelmesen olvassák végig a kitöltés előtt! Hibásan kitöltött, vagy régi nyomtatványok felhasználásával készült anyagokat nem áll módunkban befogadni.

 

Benchmark rendszer - 2020 Segédlet Tájékoztató a sportcélú állami támogatások felhasználása során irányadó benchmark rendszerről.
Számlaösszesítő táblázat - 2020. évi Sport XXI támogatás Nyomtatvány Számlaösszesítő táblázat tételes elszámoláshoz
Nyilatkozat támogatás megfizetéséről - 2020. évi Sport XXI támogatás Nyilatkozat Nyilatkozat a támogatási összeg megfizetéséről
Banki felhatalmazó levél - 2020. évi Sport XXI támogatás Nyilatkozat Banki felhatalmazó levél a műhelytámogatáshoz.
Tájékoztató levél - 2020. évi Sport XXI támogatás Információ Tájékoztató levél a 2020. évi Sport XXI támogatásokkal kapcsolatosan.
Támogatási keretek - 2020. évi Sport XXI támogatás Információ A MASZ elnökségének 41/2020 (VII.20) számú határozata értelmében a 2020. évben Sport XXI támogatásra javasolt egyesületek listája.
Költségterv nyomtatvány - 2020. évi Sport XXI támogatás Nyomtatvány Nyomtatvány a szakmai terv alapján készített költségterv benyújtásához.
Egyedi támogatás - 2020. évi Sport XXI támogatás Nyilatkozat Egyedi támogatás igénylőjének nyilatkozata a 2020. évi Sport XXI programhoz
De minimis nyilatkozat - 2020.évi Sport XXI támogatás Nyilatkozat Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásról.
Összeférhetetlenségi részletező - 2020. évi Sport XXI támogatás Nyomtatvány A kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt korlátozás alá.
Nyilatkozat támogatáshoz - 2020. évi Sport XXI támogatás Nyilatkozat A kedvezményezett nyilatkozata az NSR és a Dopping kapcsán.
Sportolói adatlap - 2020. évi Sport XXI támogatás Nyomtatvány
Hozzájáruló nyilatkozat - 2020. évi Sport XXI támogatás Nyilatkozat A Támogatási szerződésben meghatározott hozzájárulás megadásához használandó nyilatkozat mintája, melynek benyújtása elengedhetetlen a bér illetve bérjellegű juttatásban részesülők részéről. (GDPR)
Segédlet elszámoláshoz - 2020. évi Sport XXI támogatás Segédlet Segédlet a Sport XXI támogatás felhasználásának elszámolásához.
Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2021 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.