10/2012. (01.25.) sz. határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség Elnöksége egyhangúan (8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással) elfogadta a Bokodi SE Atlétikai Szakosztálya tagfelvételi kérelmét és felvette tagjai közé.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.