12/2012. (01.25.) sz. határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség Elnöksége egyhangú döntéssel (8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás) Fair Play díjra terjeszti elő dr. Schulek Ágostont.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2019 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.