17/2018. (II.15.) határozat

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Gerevich ösztöndíj és a MASZ sportösztöndíj 2018. I-III. negyedéveire vonatkozó felosztását.

Back to Top

Közösségi oldalaink:




© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.