2008/13. (2008.05.06.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag (9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) elfogadta Kasnyik János, az Ellenőrző Testület Elnökének beszámolóját a 2007. évi mérlegről és közhasznúsági jelentésről, és azt a májusi Küldöttgyűlés elé terjeszti.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.