2008/18. (2008.05.06.) sz. határozat

Az Elnökség egyhangúlag (9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) felhatalmazta Klenóczky Beát, Tóthné Stupián Anikót, dr. Schulek Ágostont, Mérei László, Dornbach Ildikót, Szalma Lászlót és Csoma Ferencet, hogy a Magyar Edzők Társasága által nemrég meghirdetett Mesteredzői címre érkező jelölések közül a MASZ nevében kiválasszák az arra legérdemesebb edzőt.

Back to Top

Közösségi oldalaink:
© 2020 Magyar Atlétikai Szövetség.
Minden jog fenntartva.